Studiedag Creativiteitsontwikkeling

Voor Basisonderwijs


Iedereen is creatief en creativiteit kan je ontwikkelen. De studiedag Creativiteitsontwikkeling biedt inspiratie, verdieping en veel praktische handvatten, toepasbaar in de klas. Kinderen hebben van nature een onderzoekende en nieuwsgierige houding. Hoe laat je dit creatieve potentieel tot zijn recht komen? Hoe bereik je dat kinderen intrinsiek gemotiveerd zijn? Vertrouwen in kinderen en een goede begeleiding is daarbij essentieel. Hierop focust de studiedag met een lezing, werk- en discussiegroepen. Theorie en praktijk zijn met elkaar verwoven en zorgen voor een afwisselend programma. Atelier in een koffer bouwt een mobiel atelier op met verschillende stations met materialen die ook voor jonge en oudere kinderen tot de verbeelding spreken.
Tijdens de studiedag komen een aantal concrete creatieve werkvormen aan bod om met kinderen in groepen te werken.

Deze hebben met elkaar gemeen dat eigen ervaringen, verhalen en beelden van de kinderen centraal staan en dat het niet gaat om goed of fout.
Uit enthousiaste reacties van docenten die deze studiedag volgden wordt duidelijk dat deze kijk op creativiteit en de werkvormen direct in een lesprogramma te integreren zijn.

Uitbreiding
In aansluiting op een studiedag is het mogelijk projectdagen met kinderen te boeken. Bijvoorbeeld in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit en Cultuur in de Spiegel. Atelier in een koffer kan ook een ouderavond organiseren om ouders actief bij het thema creativiteit te betrekken.

Kosten
Een studiedag kost € 1600 exclusief 21% btw (bij +/- 25 deelnemers). De deelnemende school ontvangt een certificaat. Indien de reistijd meer dan een uur bedraagt zullen er reiskosten in rekening worden gebracht. Een studiedag kan op maat worden aangeboden en uitgebreid. Voor kosten van atelierdagen, projecten of creatieve activiteiten met kinderen kunt u contact met ons opnemen. De trainingen en studiedagen worden door Sabine Plamper en Titia Sprey samen gegeven.