Mogelijke thema's voor verdere studiedagen


Van krastekening naar eigen beelden

Tijdens de studiedag Van krastekening naar eigen beelden staat het belang van vrij tekenen centraal. Krassen is van alle leeftijden, ook volwassenen doodlen tijdens vergaderingen. Ook deze studiedag is een combinatie van theorie en praktijk. De lezing wordt afgewisseld met tekenoefeningen die zich richten op het proces en het plezier in tekenen. Daarnaast worden een aantal werkwijzen behandeld om met kinderen in grote of kleine groepen aan de slag te gaan. Atelier in een koffer bouwt een mobiel atelier op met een divers aanbod aan materiaal stations.

Dag kleurplaat, hallo eigen ideeën

Met de studiedag Dag kleurplaat, hallo eigen ideeën worden alternatieven gegeven om van 30 dezelfde werkjes te komen naar eigen verhalen, beelden en onderzoek van kinderen. Ook deze studiedag is een combinatie van theorie en praktijk. In verschillende werk- en discussiegroepen wordt de problematiek belicht en de basis gelegd voor een culturele omslag. Atelier in een koffer bouwt een mobiel atelier op met een divers aanbod aan materiaal stations.

Documenteren

De studiedag Documenteren is geschikt voor organisaties die al langer procesgericht werken. Het documenteren van het creatieve proces is ook een resultaat op zich en helpt om het proces inzichtelijk te maken voor bijvoorbeeld ouders. Er worden verschillende vormen van documenteren voorgesteld en geoefend. Deze studiedag is ook afwisselend theorie en praktijk. Atelier in een Koffer bouwt een mobiele atelier op met een aantal materiaal stations die voor inspiratie, sfeer en ideeën zorgen.