Atelierdagen

op scholen en kindercentra


Atelier in een koffer werkt graag in een bestaand atelier van een school of kinderdagverblijf op een vaste dag in de week met meerdere groepen kinderen achter elkaar. Een beproefde formule is een dag in de week, 2 keer 3 maanden per jaar. Hierdoor wordt het vrije werken daadwerkelijk in het dagelijkse programma geïntegreerd.

Er wordt gewerkt met kleine groepen kinderen waardoor er veel individuele aandacht is. Door het regelmatig gebruik ontwikkelt het atelier zich tot een levendige plek met veel eigen werken van kinderen. Op een centrale plaats van het gebouw kan een regelmatig wisselende expositieplek worden ingericht die iedereen hierbij betrokken houdt.

Dit heeft een positieve uitstraling en draagt bij aan een groot saamhorigheidsgevoel. De ervaring heeft geleerd dat door de deskundige begeleiding en de niet prestatiegerichte benadering zowel een stil meisje als een drukke jongen hier tot hun recht kunnen komen en ruimte krijgen voor hun individuele interesses.
De mogelijkheid bestaat om het team hierbij te betrekken en vanuit de praktijk te coachen. De atelierdagen zijn een laagdrempelige manier om kennis te maken en wellicht overtuigd te raken van de werkwijze en visie van Atelier in een koffer. Ze kunnen vanaf 1 maand geboekt worden.

Kosten zijn € 250,- per atelierdag inclusief btw. De materiaalkosten zijn ongeveer € 50,- per maand, afhankelijk van de inrichting van het bestaande atelier. Desgewenst kan Atelier in een koffer ruimtes ombouwen en inrichten tot atelier.