Creativiteitsontwikkeling

Iedereen is creatief en creativiteit kan je ontwikkelen. Door je bewust te worden van je doen en denken kan je ook bewust sturen naar een creatief leerproces. Dat bestaat uit waarneming, creatief denken, experimenteren/improviseren en vormgeven. In plaats van een vastgelegde route van A naar B, gaat het bij een creatief proces juist om het vinden van verschillende routes (van A via T naar K) waarbij je verrast kan worden door nieuwe vondsten, maar soms ook op een doodlopend spoor kan zitten. Er zijn een aantal technieken zoals oordeel uitstellen en divergent denken, om je hiervoor open te stellen en creativiteit de ruimte te geven. Dit gebeurt bij kinderen vaak spontaan, bijvoorbeeld als ze figuren herkennen in een stukje hout. Als begeleider kan je dat ruimte geven en stimuleren. Creativiteitsontwikkeling gaat om een combinatie van creatief denken en zelf doen