Themavrij, leren ze dan wel iets?

We groeien op met de begrippen goed en fout, ook met betrekking tot beeldende vakken. Hier ligt juist een kans om af en toe vanuit inspirerend materiaal zonder vooropgesteld eindresultaat te werken. Als je regelmatig themavrij werkt komen er steeds meer eigen verhalen en ideeën naar boven. Dan zijn kinderen vaak intrinsiek gemotiveerd om oplossingen te vinden. Op deze manier leren zij veel over hun werk, de materialen waarmee zij werken en over samenwerkingsprocessen. Bij creativiteitsontwikkeling gaat het erom kinderen uit de opdrachtwereld te halen van ‘Wat moet ik gaan doen?’ Door kinderen inhoudelijk hun eigen keuzes te laten maken ontwikkelen ze een zelfstandige nieuwsgierige houding. Dat vergroot de kans dat zij ook thuis uit zichzelf willen experimenteren en iets maken.